İnsanlık Tarihi Boyu Devlet Siyaset Medeniyet

İnsanlık Tarihi Boyu Devlet Siyaset Medeniyet
İnsan için vazgeçilmez iki kurumun biri, Hukuk Tevhidini oluşturan Din ve diğeri de onu realize etme sanatı olan siyasettir.

Elbette bu iki kuruma vücut veren temel unsur da, hiç şüphesiz bir şekilde, insanların günlük hayatını tanzim eden, yakın görenek, gelenek ve ananeler, yani medeniyetlerdir.
Bütün bir insanlık âleminin, tarihte ve de günümüzde, erkler tarafından uydurulmuş ve kabul ettirilmiş yalanlar temelinde yönetilmektedir.

İnsanların yönetilmesi; erkler tarafından üretilmiş ve yine erkler tarafından tatbikata sokulan, “Güce Dayalı Hukuk” olarak nitelenen, bir temele dayalı olarak yönetilmesi, şeklindedir.
Elinizdeki eserde, Güce dayalı hukukla, Hakk’a dayalı hukukun farklarını, Hz. Âdemden son Resule kadar geçen zamanlarda yaşamış Nebi ve Resullerin kısa hikâyelerini, Kadim medeniyetler ve devletlerle birlikte, Yeni Çağlar medeniyetlerinin ve devletlerinin öyküsünü, İslam Medeniyeti’nin doğuşunu ve hayata nasıl bir yeni nefes getirdiğini bulacak ve İslam’ın Kur’an’a dayalı ahlakının, nasıl otoritenin istediği ahlaka evirildiğine de şahit olacaksınız.

Yani, kısaca insanlığın medeniyet farklılıklarının nasıl doğduğunu ve insanları batıla sürükleyenlerin neler olduğunu anlatan bir eserdir elinizdeki bu kitap.

İletişim Donanımları

İletişim Donanımları
Kitabın ilk basımı “Keşkesiz Bir Yaşam İçin İletişim” ismiyle yayımlanmıştır.
 
“Keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim!”
“Keşke vicdanımın sesini dinleseydim!”
“Dilim tutulsaydı da keşke söylemeseydim!”
Ne kadar sık duyarız ‘keşke’ sözcüğünü. “Şimdi bildiğimi keşke gençliğimde bilseydim!” diyen kişi, verdiği yanlış kararlardan duyduğu pişmanlığı dile getirir. Haksız mı? Bize verilen şu ömürden başka neyimiz var? ‘Keşke’siz bir yaşam için kim olduğunu ve ne istediğini bilmek yetmez; varoluşunu yaşamayı ve paylaşmayı da bilmek gerekir. Bir düşünün: Pişmanlıklarınızın çoğunun insan ilişkilerinden kaynaklandığını görürsünüz. Bu kitap, ailede, işyerinde ve toplumda sağlıklı insan ilişkilerine önem veren, ‘keşke’siz bir yaşam isteyen insanlar için yazıldı; yaşamınızın sonunda, “Keşke kendi hayatımı yaşayabilseydim!” dememeniz için!

Görerek-Dinleyerek Keman Metodu -1(Cd Ekli)

Görerek-Dinleyerek Keman Metodu -1(Cd Ekli) , adlı kitabı ziyaretçilerimizin çok istemesi sebebi ile alıp pdf formatına getirmiş bulunmaktayız. Cemalettin Göbelez isimli yazarımızın yazdığıGörerek-Dinleyerek Keman Metodu -1(Cd Ekli) kitabı sizlerde indirip okuyabilir veya arşivinizde saklayabilirsiniz.

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo Ekonomik Yaşam – Cilt:10 Kredi Piyasaları ve Faiz Uygulamaları (1661-97)

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo Ekonomik Yaşam – Cilt:10 Kredi Piyasaları ve Faiz Uygulamaları (1661-97)
Modern küresel ekonomik sistemin gelişmeye başladığı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz’de sosyo-ekonomik yaşamın kurumsal temelleri nelerdi? Bölge ekonomisinin geleneksel kurumları değişmekte miydi? 2003’te başlayan ve bu soruların yönlendirdiği bir veri derleme projesi, sağlıklı yanıtlar geliştirmeye yardımcı olacak özgün kaynaklar içeren bu çalışmayla sonuçlandı. On ciltlik bu yapıt, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ve Doğu Akdeniz’in ticari merkezi olan İstanbul’un o döneme ait 15 şer‘i mahkeme defterindeki binlerce hükmün günümüz yazısına aktarılması, Türkçe ile İngilizce özetlerinin hazırlanması ve yedi ana başlıkta tasnif edilmesiyle ortaya çıktı.