Konya Velileri
Alimlerin Sultanı Bahaeddin Veled – Mader-i Mevlana Mü’mine Hatun – Mevlana – Şems-i Tebrizi – Şeyh Salahaddin Zerkubi – Ahi Türk Oğlu Çelebi Hüsameddin – Sultan Veled – Ulu Arif Çelebi – Eflaki Dede – Şeyh Sadreddin-i Konevi – Sadır Sultan – İmam Bagavi – Cemel Ali Dede (Turut) – Ateş-baz Veli – Şeyh Ataman – Dediği Sultan – Seyyid Bayram Veliyyullah – Tavus Baba – Pirebi Sultan – Ali Gav Sultan – Yunus Emre – Seyyid Mahmud Hayrani – Nasreddin Hoca – Ni’metullah Nahcuvani – Seyyid Harun Veli – Yağmapınarı Erenleri – Dede Molla (Dedemoğlu) – Pir Esad (Pisili) Sultan – Sarı Yakup – İynel ve Mahmud Sultanlar – Kasım Halife – Yalıncak Sultan – Ebu Said Mehmed Hadimi – Mehmed Kutsi (Memiş) Efendi – Şeyh Mehmed Bahaeddin Nakşıbendi – Seydişehirli Şeyh H.Abdullah Efendi – Fahri (Kulu) Efendi Hoca – Mesnevi-han Sıdki Dede – Mehmed Arısoy Dede – Hacı Veyis-zade H. Mustafa Kurucu – Ladik’li Hacı Ahmet Ağa