Ülkemizde üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinde ve benzeri eğitim kurumlarında olduğu kadar ilgili mühendislik alanlarında da gereksinim duyulan kapsamlı ve modern bir Türkçe akışkanlar mekaniği kitabına yönelik ilk adım Prof. Frank M. White tarafından yazılan Akışkanlar Mekaniği kitabının dördüncü basımının 2004 yılında tercümesi ile atılmıştı. Bu çeviri, daha sonraları Türkçemize kazandırılan diğer Akışkanlar Mekaniği kitaplarında yer alan ingilizce terimlerin Türkçe karşılıkları için de bir referans olmuştur.
Söz konusu kitabın yedinci basımında akışkanlar mekaniği prensiplerini temel alan, okuyanların hayal gücünü genişleten, güncel ve pratik örneklerin sayısı arttırılmış ve konuya ilgi duyanlar için bir kaynak olma niteliği iyileştirilmiştir.
 
Bu kitap konuların kapsamlı olarak anlatımlar› dışında, bölüm içi çözümlü örnekler ile bölüm sonu problemler olmak üzere toplam 2000 civarındaki problemi de içermektedir. Bu çeşit yoğun bir uygulama ve çözüm yüklemesi konuların tam olarak öğrenilmesi için büyük bir yarar sağlamaktadır. Çoğu problem sadece ait olduğu konuya özgü tek kavramın kullanımına yönelik olmayıp kümülatif bilgi kullanımını gerektiren yapıdadır.
 
Türkçe çevirinin sonuna, akışkanlar mekaniğinin temel terim ve deyimlerini içeren Türkçe-ingilizce dizin şeklinde bir sözlük eklenmiştir.
 
YEDİNCİ BASKIDAKİ YENİLİKLER
Bernoulli yaklaşımı tekrar ele alınmış ve doğrusal momentum ile ilişkilendirilmiştir
Mikroakışlar üzerine yeni açıklamalar ilave edilmiştir
Üç yüzden fazla yeni problem eklenmiştir
Uçan araba, uçurtma tahrikli gemiler, rüzgâr türbini tahrikli arabalar, Trans-Alaska boru hattı ve roket adamın kanatları gibi pek çok yeni güncel örneğe yer verilmiştir.
İçindekiler:
Giriş
Akışkan İçinde Basınç Dağılımı
Denetim Bölgesi İçin İntegral Bağıntılar
Akışkan Hareketinin Diferansiyel Denklemleri
Boyut Analizi ve Benzerlik
Dalmış Cisimler Etrafında Akış
Potansiyel Akış ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Sıkıştırılabilir Akış
Açık Kanallarda Akış
Türbomakinalar