Budizm

Budizm
“Kılavuz Kitaplar”, değişik alanlara ait teorilerin, akımların ya da isimlerin tanınmasına ve kavranmasına yardımcı olacak ‘giriş’ kitaplarından oluşuyor. Bu dizideki kitapların her biri, konuya az ya da çok yabancı olduğu varsayılan okurlar hesaba katılarak hazırlandı ve genç okurlar başta olmak üzere her kesimden okurun ilgi duyabileceği ve her yerde, kısa sürede okuyabileceği şekilde tasarlandı. Elinizdeki eser ise, dünyanın en etkili dinlerinden biri olan Budizm’in geçmişini, bugününü ve temel esaslarını ele alan yetkin bir kılavuz niteliğinde.

Oyunlar Ansiklopedisi

Oyunlar Ansiklopedisi
Geçmişten günümüze oyunlara yolculuk…

Siz de benim gibi oyuna meraklıysanız, bu kitabın tam size göre olduğunu söyleyebilirim.

İskambil oyunları, Taş-Tabla oyunları ve zar oyunlarından oluşan üç bölümde; eski yeni birçok oyun, tarihçeleri ve kurallarıyla ele alınmış ve anlatılmıştır.

7’den 70’e her yaşa hitap eden farklı türdeki oyunlar arasında şans oyunlarından, aile oyunlarına, basit veya daha zor oyunlardan, iki kişiyle veya grup halinde oynanacak oyunlara kadar hepsini bulabilirsiniz.

Oyunlar Ansiklopedisi, unuttuğunuz oyunları hatırlamak, yeni oyunlar öğrenmek veya kafanıza takılan soruları cevaplamak istediğinizde, size yardımcı olacak bir kitaptır.

Okuyun, oynayın ve hoşça vakit geçirin.

İyi eğlenceler… Ve… bol şans…

Kadın Yurttaşın El Kitabı

Kadın Yurttaşın El Kitabı
• Kocanın ikametgahı karısının ikametgahı sayılır. (Md.21) • Koca aile birliğinin reisidir. Evin seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde geçindirilmesi kocaya aittir. (Md.152) • Kadın kocasının soyadını taşır. Kadın yuvanın ortak mutluluğunu sağlamak için gücü yettiği kadar, kocasının yardımcısı ve danışmanıdır. Eve kadın bakar. (Md.153) • Birliği koca temsil eder. (Md.154) • Evin daimi ihtiyaçları için koca gibi karı da birliği temsil etme hakkına sahiptir. Karının üçüncü kişiler tarafından bilinecek şekilde yetkisini aşmayan tasarruflarından koca sorumludur. (Md.155) • Karı, kanunen sahip olduğu temsil yetkisini kötüye kullanır veya yetkisini kullanmaktan aciz durumda bulunursa, koca bu yetkiyi tamamen ve kısmen kendisinden geri alabilir. (Md.156) • Koca açıkça veya üstü kapalı olarak izin vermedikçe karı, kanunen sahip olduğu temsil yetkisini aşamaz. (Md.158) • Kadın, kocasının açık veya üstü kapalı verdiği izin ile bir iş tutabilir veya sanatla uğraşabilir. Kocanın izin vermekten kaçınması halinde karı, kendisinin bir iş tutmasının veya sanatla uğraşmasının evlilik birliğinin ya da ailenin yararına olduğunu kanıtlarsa yargıç tarafından izin verilebilir. (Md.159) • Kadının şahsi malları hakkında, üçüncü kişilerle anlaşmazlığa düştüğü takdirde açılacak davada, eşini kocası temsil eder. (M.160) • Birliğe giren malları koca idare eder. Karı ancak evlilik birliğini temsil etmekteki yetkisi oranında yönetim hakkına sahiptir. (M.198) • Koca karısının şahsi mallarından yararlanma hakkına sahiptir. Karının parası, senetleri kocasının mülkiyetine geçer. Koca bunların kıymetleri tutarında karısına karşı borçlu durumuna girer. (Md. 197) • Karı, bir mirası ancak kocasının rızası ile reddedebilir. Koca razı olmadığı taktirde, karı sulh mahkemesine başvurabilir. (Md.200) • Nesebi sahih çocuk babasının adını taşır. Onun vatandaşlık haklarına sahip olur. (Md.259) • Ana-baba çocuklarla ilgili velayeti birlikte kullanırlar. Anlaşamazlarsa babanın dediği olur. (Md.263)

Hiçbiryerdekiler

Hiçbiryerdekiler
TV ekranlarında insanlar,
 
TV karşısında da insanlık ölüyordu…
 
Umarsızlaşmıştık… Hiçbir hadise
 
vicdanlarımızı harekete geçiremiyordu…
 
Herkesin aklında aldığı evlerin, arabaların, çektiği kredilerin taksitleri vardı…
 
İnsanlığımız ipotek altındaydı sanki…
Borçlar bitince tepki veririz diye
senet imzalamıştık vicdanımızla…
Mermiler, bombalar borcu henüz bitmemiş arabalara
ve evlere isabet ettiğinde bazı şeyler için
geç kaldığımızın farkına vardığımızda iş işten geçmişti artık…